Zasaďme se
za bydlení!

Iniciativa za zákon o podpoře v bydlení

AKTUÁLNĚ: Vláda schválila 12. 6. 2024 zákon o podpoře v bydlení. Teď je důležité, aby zákon prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně nejpozději na její poslední schůzi před sněmovními prázdninami. Každým týdnem se zvyšuje riziko, že se zákon nestihne schválit do konce volebního období.

Připojte se k naší výzvě

Proč je to potřeba

Česku momentálně chybí propracovaný systém prevence a pomoci řešení bytové nouze, a to i na legislativní úrovni. Právě kvalitní legislativní rámec postihující problematiku bytové nouze je přitom pro její řešení stěžejní.

Zákon o podpoře v bydlení řeší krizi bydlení hned několika v praxi ověřenými postupy. Na obecních úřadech zavede širokou síť dostupných kontaktních míst poskytujících lidem, kteří se ocitnou v bytové nouzi, odborné poradenství a pomoc s cílem předejít ztrátě bydlení. Lidé ohrožení ztrátou bydlení budou díky promyšlenému systému moci dostat speciální dávku na zaplacení kauce a se zabydlováním a dobrým soužitím jim pomohou asistenti.

Každá obec si bude moci systém podpory v bydlení ušít na míru, pracovníkům obecní samosprávy nepřibyde práce navíc, a také na tom ušetří obecní rozpočet. Zákon také vytvoří systém garantovaného bydlení, díky kterému se obce ani soukromí majitelé bytů nebudou muset bát, že by jim někdo včas neplatil nájem nebo byty ničil. Podpoří také výstavbu a rekonstrukci bytů.

Dobrý zákon pomůže domácnostem ohroženým ztrátou bydlení či těm, co už se ocitly v bytové nouzi, zejména chudým seniorům, matkám samoživitelkám, osobám se zdravotním postiženým či dětem vyrůstajícím v nevyhovujících bytových podmínkách, což pro ně představuje celou řadu dalších souvisejících problémů a deprivací. Pomůže také zastavit byznys obchodníků s chudobou, kteří parazitují na současném nastavení sociální podpory, vytvářejí ghetta a vyloučené lokality a celkově tak zhoršují úroveň života v Česku. V neposlední řadě zákon také prospěje obětem domácího násilí, které bývá zesilováno nevyhovujícím bydlením.

Více o iniciativěNávrh řešení
154 000
lidí v Česku
je v bytové nouzi
20 000
dětí je v pěstounské péči kvůli neuspokojivé bytové situaci

Iniciativa Za bydlení

pomáhá s řešením bytové nouze, kterou už dnes v Česku trpí desetitisíce domácností. Chceme vyvolat debatu o zhoršující se dostupnosti důstojného bydlení a usilujeme o prosazení zákona o podpoře v bydlení. Ten účinně zabrání propadu lidí na ulici nebo do sítě obchodníků s chudobou, a povede k mnohem nižší ceně bydlení, finanční i lidské. Nabízíme v praxi ověřená řešení, která vytváříme spolu se sociálními pracovníky i představiteli obcí a státní správy. Bojujeme za lepší budoucnost našich dětí i důstojné stáří našich rodičů.

Více o iniciativěNaši podporovatelé

Zprávy z našeho snažení o rovné podmínky pro všechny

Další články