Zasaďme se
za bydlení!

Hrdě se hlásíme k této potřebě

O iniciativě

Iniciativa Za bydlení chce vyvolat konstruktivní veřejnou a politickou debatu o problému bytové nouze a zhoršující se dostupnosti důstojného bydlení v Česku. Pomáháme prosadit fungující institucionální a legislativní model, který zabrání propadu lidí na ulici či do sítě obchodníků s chudobou. V naší práci navazujeme na společné úsilí jednotlivců a organizací jak z nevládního, akademického, tak veřejného sektoru, kteří se dlouhodobě snaží o zlepšení stávajícího systému pomoci lidem a rodinám v bytové nouzi.

Mnoho subjektů se snaží pomoci

Proč potřebujeme dostupnější bydlení?

V akutní bytové nouzi se dnes v Česku nachází 35 až 62 tisíc domácností, které se často nemají kam obrátit s prosbou o radu a pomoc. Dalších až 190 tisíc domácností je bytovou nouzí bezprostředně ohroženo. Téměř polovina bytové nouze se u nás koncentruje v 20 obcích, v nichž žije celkem 30 % obyvatel České republiky.

až 62 000 domácností
se nachází v bytové nouzi

Senioři se začínají objevovat na ubytovnách, protože si nemohou dovolit platit nájem. 

Zůstávají v bytech neuzpůsobených jejich potřebám, nebo končí v domovech pro seniory. V bytové nouzi se dnes nachází minimálně 5,5 tisíc domácností seniorů, dalších přibližně 20 tisíc seniorských domácností je bytovou nouzí bezprostředně ohroženo. Ve většině obcí také není kam se obrátit s prosbou o radu v oblasti bydlení, což dopadá zejména na seniory, kteří takové poradenství nejvíce potřebují.

V dětských domovech a pěstounské péči již vyrůstá 20 tisíc dětí.

Od roku 2005 se jejich počet téměř zdvojnásobil, bydlení je jedním z hlavních důvodů. Veřejné rozpočty náhradní péče aktuálně stojí více než 7 miliard korun ročně. Tyto miliardové investice do dětí umístěných do dětských domovů jsou přitom mnohdy zmařeny. Pobyt jednoho dítěte stojí stát skoro půl milionu korun ročně, avšak mnoho z 1 500 mladých každoročně vstupujících z ústavní péče do života končí kvůli absenci podpory v bydlení na ulici.

Bytová nouze okrádá o úspěch nastupující generaci.

Bytová nouze je také jedním z důležitých důvodů nedokončeného vzdělání. V důsledku jednoho předčasného odchodu ze vzdělávání veřejné rozpočty přijdou do roka zhruba až o 13 mil. Kč ve srovnání s úspěšným vyučením.

Miliardy tečou obchodníkům s chudobou.

Dochází ke vzniku či rozšiřování ghett. Veřejné peníze jsou využívány neefektivně, na což poukazuje i Nejvyšší kontrolní úřad. V bytové nouzi, tj. na ubytovnách, v azylových domech, v nevhodných bytech či na ulici, přežívá 76 až 165 tisíc lidí, z toho 20 až 51 tisíc dětí. To má řadu negativních dopadů na děti, rodiny, širokou veřejnost i na státní rozpočet.

Oběti domácího násilí

Těžko hledají alternativy bydlení s násilníkem. Stát to stojí miliardy na zdravotní péči nebo na výjezdech policie kvůli „pádům ze schodů“ a „uklouznutím v koupelně“.

15 let už čeká Česká republika na potřebný zákon

Počet ohrožených domácností bude bohužel v souvislosti s koronavirovou epidemií a energetickou krizí pravděpodobně nadále růst. Mezi zvláště zranitelné skupiny obyvatelstva, které se mohou lehce ocitnout bez střechy nad hlavou, patří starší lidé, lidé se zdravotním postižením, matky samoživitelky nebo děti. Právě pro lepší budoucnost generace našich dětí či důstojné stáří generace našich rodičů a prarodičů potřebujeme okamžitě zefektivnit systém podpory bydlení.

Jaké změny chceme prosadit?

Hlavním cílem Zákona o podpoře v bydlení, který podporujeme, a na který podle nás Česko čeká více než patnáct let, je umožnit těm obcím, které se bytové situaci věnují, svou vizi rozvíjet a mít finance i na asistenci v bydlení. Základní povinnosti jsou uvažované jen pro obce s rozšířenou působností a jen v omezené míře.

O projektu

Projekt Za bydlení vznikl díky podpoře Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund.

   Název projektu:

   Prosazování systémového řešení bytové nouze v ČR: komplexní legislativa založená na partnerství státu a obcí

   Cíl projektu:

   Cílem projektu je prosadit systémové řešení bytové nouze, které bude akceptováno klíčovými stakeholdery, především obcemi, a povede ke snižování počtu osob v bytové nouzi. V ČR jich žije 83 tisíc včetně 20 tisíc dětí. V roce 2019 jsme s koalicí expertů začali připravovat komplexní legislativní návrh, který nyní chceme prosazovat v PSP ČR. Advokační strategie počítá s tvorbou koalice z řad poslanců, samospráv, expertů a zájmových skupin, prací s nejhlasitějšími odpůrci (represivní obce), právní a mediální podporou a analýzami. V případě neúspěchu zákona budeme prosazovat dílčí změny salámovou metodou.

   Termín realizace:

   1.3.2020 – 28.2.2023 

   Project:

   Advocating system approach to homelessness in the CR: Complex legislation emerging from the partnership between central and local level governments.

   Project aim:

   The aim of the project is to advance system approach to homelessness in the CR, approved by key stakeholders. 83 000 people including 20 000 children live in acute housing need in the country. In 2019 we developed a complex homelessness legislation in a coalition of experts, and now we plan to present it in the parliament. Our strategy includes coalition building (MPs, local politicians, experts and interest groups), works with the vocal opponents (repressive cities), and provides legal, media and analytic support. If the complex bill fails we will advocate piece by piece.

   Realization:

   1.3.2020 – 28.2.2023

   Podporovatelé

   Naši podporovatelé

   Pokud se Vám iniciativa Za Bydlení líbí a chcete nás podpořit také či se do ní aktivně zapojit, dejte nám vědět na některém z kontaktů. O konkrétních aktivitách a aktualitách se více dozvíte zde.