Zasaďme se
za bydlení!

Hrdě se hlásíme k této potřebě

Naši podporovatelé 

Chtěli byste nás také podpořit nebo se aktivně zapojit do iniciativy Za bydlení? Dejte nám vědět na některém z kontaktů. O konkrétních aktivitách a aktualitách se více dozvíte zde.

Ozvěte se nám

Naši podporovatelé z řad neziskovek

Letní dům
Mimo domov
Krok domů
Platforma Do dospělosti
TADY A TEĎ, o.p.s.
Institut prevence a řešení předlužení
Naděje
Ledovec, z.s.
Skrojek, z. s.
bona o.p.s.
Romodrom
Česká asociace Streetwork
Women for Women – bydlení pro děti
Rytmus
Spolu na cestě
Cedr
crdm
Asistence
Aslido
Člověk v tísni
EAPN
Platforma pro sociální bydlení
Nadace J&T
Život 90
SOS Dětské vesničky
Fokus
Acorus
Aoov
Rosa
Centrum pro společenské otázky
Vteřina poté
Diakonie
Habitat for Humanity
Asociace dítě a rodina
Asociace vzdělavatelů v sociální práci
Dobrý start
Charita
Armáda spásy
Institut pro sociální inkluzi
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Děti úplňku

Naši podporovatelé z řad akademiků

doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Ostravská univerzita

Fakulta sociálních studií

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Jihočeská univerzita

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav sociálních a speciálně pedagogických věd

Mgr. et Mgr. Radka Janebová

Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Ústav sociální práce

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Naši podporovatelé z obcí a krajů

Ing. Pavel Šotola

člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor

„I v dnešní době je stále mnoho dětí, které vyrůstají bez rodičů v dětských domovech nebo pěstounské péči, a to z důvodu nedostupného nebo nevyhovujícího bydlení. To je potřeba systémově změnit tak, aby všechny děti mohly vyrůstat v důstojných a bezpečných životních podmínkách.“

Mgr. Robert Pisár

člen rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí

„I v malých krajích jako Karlovarský řešíme velké problémy. Problémy lidí a obcí spojené s nevyhovujícím bydlením a bujícím obchodem s chudobou jsou i našimi vážnými problémy. Návrh iniciativy Za bydlení mi dává smysl a určitě jej podporuji. Věřím, že se brzy dočkáme neprůstřelné důvodové zprávy, paragrafového znění zákona a nejdéle do roka i jeho přijetí.“

MAS Frýdlanstko, z.s.

místní akční skupina působící na území 18 měst a obcí Frýdlantského výběžku

„MAS Frýdlantsko, z. s., prostřednictvím projektu "Metodika pro zavedení sociálního bydlení – Frýdlantsko" (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015214) usiluje o to, zahájit na Frýdlantsku dialog o dostupném a sociálním bydlení, oproštěný od emocí a stereotypů, které často toto téma provázejí, a zapojit do něj co nejvíce aktérů (mj. starosty obcí, obecní úřady, pracovníky úřadu práce, sociálních služeb a NNO, soukromé vlastníky i veřejnost). Rádi bychom dosáhli toho, aby bylo bydlení předmětem věcné debaty, a ne strašákem, a aby aktéři společně dokázali hledat řešení a využívat nástrojů, které jsou již nyní k dispozici. Přáli bychom si, aby byla mezi aktéry navázána efektivní spolupráce, která povede ke společnému cíli, tedy k tomu, aby co nejvíce lidí, kteří jsou na běžném trhu s bydlením nějak zranitelní, mohlo důstojně bydlet a byli podpořeni ve snaze si bydlení udržet.“

Mgr. Adam Zábranský

radní pro majetek, legislativu a transparentnost

„Zajištění standardního bydlení je mnohdy základním předpokladem úspěšného řešení dalších problémů občanů v nouzi. Bohužel, obcím chybí legislativní, finanční i metodická podpora pro ukončování bytové nouze ze strany státu. Zákon o podpoře v bydlení tak potřebujeme i proto, aby obcím poskytl dostatek efektivních nástrojů k řešení bytové nouze.“

Jan Papajanovský

starosta města Česká Kamenice

„Oceňuji iniciativu Za bydlení. Nedostatečné či zcela chybějící bydlení je problémem nejen pro samotné osoby v bytové nouzi a jejich blízké, ale v důsledku pro celou společnost.“

Václav Strouhal, DiS.

koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců Krajský úřad Libereckého kraje

„Bydlení je základní podmínkou pro kvalitní život. Nezapomínejme, že normální je mít domov a ne žít na ubytovnách.“

Ing. Pavel Vrbický

náměstek primátorky pro sociální oblast a bytovou politiku Hradec Králové

Mgr. Jan Hruška

náměstek primátora pro městské bydlení Liberec

Bc. Kateřina Dobrozemská

náměstkyně primátora pro sociální oblast a bytovou politiku Olomouc

Mgr. Milan Märc

náměstek primátora města Chomutov

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Ostrava

Mgr. Lukáš Herich, DiS.

vedoucí odboru sociálních věcí města Česká Kamenice

Mgr. Kamila Faiglová

vedoucí odboru sociálních věcí města Chomutov

Ing. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D.

místostarosta Prahy 7

Mgr. Jana Hronová

vedoucí Centra komunitního plánování města Chomutov

Naši podporovatelé z řad zákonodárců

Klára Kocmanová

poslankyně Parlamentu ČR za Pirátskou stranu

„Bytovou nouzi je třeba aktivně řešit. Neexistuje na to pouze jeden návod, ale spíš sada nástrojů, jak toho docílit. Mezi nimi považuji za prioritní přijmout zákon o sociálním bydlení, na který čekáme již zoufale dlouho. Pomůže to nejen lidem v nouzi, kteří si bydlení sami nemohou dovolit, ale také státu, obcím a každému jednomu z nás, pokud lidem pomůžeme zlepšit své životní podmínky a vrátit se na pracovní trh.“

Marek Výborný

poslanec Parlamentu ČR za KDU-ČSL

„Otázky bydlení se dnes stávají klíčovým problémem pro řadu rodin. Příliš mnoho rodin a mladých lidí nemá přístup ke kvalitnímu a dostupnému bydlení. Toto je třeba změnit. A to cestou spolupráce veřejného a soukromého sektoru a kvalitní legislativy na poli dostupného bydlení. Podporu si zaslouží všechny typy bydlení od vlastnického přes nájemní až po družstevní. Zvláštní pozornost si zaslouží mladé rodiny a senioři a zajištění důstojných podmínek pro jejich bydlení.“

Adéla Šípová

senátorka Parlamentu ČR (nezávislá za Pirátskou stranu)

„Bydlení je klíčovou lidskou potřebou, bez které není možné důstojně realizovat své obvyklé a předpokládané potřeby. Stabilita bydlení je nezbytná zejména pro seniory, nemocné a rodiny s dětmi. Naopak nedostupnost bydlení má negativní vliv na rodinný život a může vést ke zvýšené kriminalitě a dalším negativním jevům.“

Věra Kovářová

poslankyně Parlamentu ČR za STAN

„Dostupné bydlení pro zranitelné skupiny lidí je velmi důležité a je to jeden z nástrojů, jak je začlenit nebo udržet ve společnosti a nevyloučit je na její okraj, ze kterého je mnohdy velmi těžký návrat. Často stačí velmi málo – např. pomoc se složením kauce při sjednávání nájmu nebo dočasné bydlení. Nicméně tuto problematiku je potřeba řešit komplexně, a proto si velmi vážím této iniciativy a ráda ji podpořím i v Poslanecké sněmovně.“

Marek Novák

poslanec Parlamentu ČR za ANO 2011

„Důstojné bydlení si zaslouží každý slušný občan, který dodržuje pravidla a zákony a neparazituje na sociálním systému.“

Pavla Golasowská

poslankyně Parlamentu ČR za KDU-ČSL

„To nejkrásnější na bydlení je, když se stane domovem pro mě a mé blízké.“

Olga Richterová

poslankyně Parlamentu ČR za Pirátskou stranu

„Každý potřebujeme bydlet. Chci dát obcím dostatečné možnosti, aby si zvolily lokální řešení a předcházely miliardovým nákladům bytové nouze pro společnost.“

Donoři projektu

CZ

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

EN

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.