3/24/2021

Vláda snížila alokaci ESF+, zbraně však neskládáme

Navzdory připomínkám monitorovacích výborů či představitelů řady nevládních neziskových organizací vláda 1. března rozhodla snížit podíl financí čerpaných prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti (FS). Opatření se týká programového období 2021–2027. Domníváme se, že jde o špatný krok a podcenění významu prevence v sociální oblasti. Zejména v časech propadu mnoha rodin do sociálních problémů vinou koronavirové pandemie může mít rozhodnutí vlády fatální následky. Snížení investic do lidských zdrojů povede k prohloubení chudoby, sociálnímu vyloučení a ke zvýšení bytové nouze. Místo podpory podobných záměrů na zmírnění následků socioekonomické krize hodlá vláda upřednostnit stavební investice. 

Nyní tedy budeme apelovat na Evropskou komisi, která má Vládě České republiky tento převod schválit. V našem advokačním zájmu nadále zůstávají také Pravidla pro spolufinancování pro období 2021–2027, o kterých zatím nebylo rozhodnuto.Zpět na aktuality