3/20/2023

Navzdory rostoucí sociální krizi vláda stále otálí s navrácením evropských peněz sociálním službám

Navzdory rostoucí sociální krizi vláda stále otálí s navrácením evropských peněz sociálním službám

Soubor ke stažení

Tisková zpráva 20.3.2023, Marianeum

Navzdory prohlubující se socioekonomické krizi vláda Petra Fialy nadále otálí s navrácením 270 milionů eur z Fondu soudržnosti (FS) zpět do Evropského sociálního fondu (ESF). Prostředky ESF+ v minulosti seškrtala vláda Andreje Babiše ve prospěch infrastrukturních fondů. Udělat to však mohla jenom díky příslibu možného zpětného převedení prostředků v případě zhoršení socioekonomické situace a propadu v oblastech zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání, což bylo zaneseno i do Dohody o partnerství. Odborná veřejnost a Evropská komise, které už tehdy varovaly, že se jedná o chybný krok, se teď ptají, kdy dojde k nápravě. Sociální služby, které potřebuje v dnešní situaci stále více lidí, totiž nemají dostatek peněz a bez evropských peněz jim hrozí další omezování kapacit i kvality.

„Vláda v aktualizované verzi svého programového prohlášení z března 2023 uvádí, že bude kladen důraz na dostupnost sociálních služeb a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Říká také, že společnost a stát jsou na takové výši, jakým způsobem se starají o své nejzranitelnější členy. Vláda teď má příležitost ukázat, že jí na ohrožených lidech záleží a vrátit prostředky zpět do sociálního fondu,“ říká Iva Kuchyňková z Iniciativy Za bydlení, která v jednání zastupuje čtyři desítky neziskových a lidskoprávních organizací, představitele akademického sektoru a další důležité aktéry.

„Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že zpětnému převodu peněz brání vysoké investiční potřeby v oblastech dopravní infrastruktury a infrastruktury životního prostředí. Náklady ovšem neméně významně rostou také poskytovatelům sociálních služeb. Čím dál více lidí potřebuje pomoc sociálních služeb a ty jsou kvůli nedostatku financí nuceny své služby omezovat, místo toho, aby je rozvíjely,” doplňuje Iva Kuchyňková.

O navrácení finančních prostředků usiluje Iniciativa Za bydlení a další sociální a lidskoprávní organizace už od roku 2020, kdy se informace o zamýšleném krácení alokace ESF+ poprvé dostaly na veřejnost. „Po neúspěšných jednáních s vládou Andreje Babiše se vláda Petra Fialy sice ukázala jako otevřenější partner k diskusi, potřebné kroky však stále nepodnikla,“ říká Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení.

„Stále více lidí je v důsledku vysokých cen energií a rostoucích cen nájmů ohroženo ztrátou bydlení. Lidé jsou v takové situaci odkázáni na pomoc sociálních služeb. Pokud tyto služby nebudou mít dostatek prostředků na provoz a rozvoj, tak bude počet lidí v bytové nouzi růst. Už dnes je přitom podle studií ohroženo ztrátou bydlení zhruba půl milionu lidí a v energetické chudobě žije téměř milion lidí v Česku,” doplňuje Bírová.

„Navrácení prostředků zpět do fondu ESF+ nám pomůže mimo jiné při poskytování sociální práce lidem bez domova. Dostat se z ulice zpátky do normálního života je velmi obtížné a bez pomoci sociálních pracovníků a pracovnic se to podaří jen málokdy. Na ulici se mohou ocitnout lidé v každém věku a naší povinností je jim pomáhat,” vysvětluje národní ředitel sociálních služeb z organizace Armáda spásy Jan Krupa.

„Velké množství lidí v Česku má stále problémy s exekucemi a dluhy. Některé naše regiony jsou tímto problémem obzvláště zatížené, jedná se například o Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Člověk v tísni poskytuje v těchto regionech dluhové poradenství
a pomáhá lidem dostat se do oddlužení a vyřešit své problémy s exekucemi. Naše pomoc těmto lidem je a bude potřeba, proto potřebujeme dostatek finančních prostředků na fungování dluhového poradenství a dalších důležitých služeb,”
říká Jan Černý, ředitel sociálních a vzdělávacích programů z organizace Člověk v tísni.

„Inflace tíživě dopadá na řadu domácností a je proto nutné posílit záchrannou síť pro ty nejzranitelnější. Na tento fakt poukazuje celá řada analýz a průzkumů a při naší práci se s lidmi v nouzi setkáváme každý den. Patří mezi ně i uprchlíci z Ukrajiny, kterým pomáháme od začátku války, abychom předešli jejich sociálnímu vyloučení. Pomáhat lidem v tísni je naším posláním, potřebujeme ale, aby vláda převedla potřebné prostředky zpět do sociálního fondu, abychom měli možnost pomáhat i nadále,” říká Klára Boumová z Charity Česká republika.

Iva Kuchyňková dále říká, že „z průzkumu evropské sítě Caritas Europa a Eurodiakonie, na kterém se podílelo 18 evropských zemí včetně České republiky, vyplývá, že v rámci celé Evropy došlo v poslední době ke 40% nárůstu počtu lidí, kteří hledají podporu u poskytovatelů sociálních služeb. Současná krize má dle studie vážný dopad především na situaci lidí s nízkými příjmy, jako jsou rodiče samoživitelé, senioři a mladí lidé. Pokud chce naše vláda lidem v nouzi skutečně pomoci, tak teď je na ten nejvyšší čas to udělat.”

Zástupci Iniciativy Za bydlení žádají vládu také o revizi Pravidel spolufinancování tak, aby v nich opět byla ukotvena nulová spoluúčast nevládních neziskových organizací.

Ministři odpovědní za převod peněz a revizi pravidel spolufinancování dosud nedokázali zaujmout potřebné jednotné stanovisko, proto organizace žádají Petra Fialu, aby o věci rozhodla vládní koalice.

„Věříme, že současná vláda naši výzvu vyslyší, napraví chybné kroky vlády předchozí a pomůže lepším nastavením alokace a čerpání ESF+ obyvatelům naší země překonat toto velmi náročné socioekonomické období. Lidé v nouzi potřebují naši pomoc právě teď,“ uzavírá Iva Kuchyňková.

Kontaktní osoba za Iniciativu Za bydlení:

Mgr. Iva Kuchyňková

e-mail: iva.kuchynkova@charita.cz

mobil: 603 280 738

Zpět na aktuality