2/14/2023

Tisková zpráva "Energetická chudoba trápí až milion občanů Česka. Poslankyně a poslanci navrhli, jak ji řešit"

Energetická chudoba trápí až milion občanů Česka. Poslankyně a poslanci navrhli, jak ji řešit

Soubor ke stažení

Foto ke stažení


Společná tisková zprávainiciativy Za bydlení a Hnutí DUHA

Praha, 14. února 2023Pirátská poslankyně a místopředsedkyněVýboru pro životní prostředí Klára Kocmanová z důvodu naléhavosti problémuenergetické chudoby dnes k tématu uspořádala konferenci v prostorách Poslaneckésněmovny. „Drahé ceny energií zasahujípředevším nejchudší sociální vrstvy, tento problém je třeba okamžitě řešit.Konference byla právě proto zaměřená na systémové příčiny energetické chudoby vČesku a její možná řešení se zaměřením na specificky ohrožené cílové skupiny,”představila koncepci setkání Kocmanová. Akce se uskutečnila pod záštitoupředsedy Výboru pro sociální politiku Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) a předsedkyněVýboru pro životní prostředí Jany Krutákové (STAN).

 

Na konferenci bylapředstavena hlavní zjištění a doporučení studie Energetickáchudoba a její řešení, kterouvydala společně iniciativa Za bydlení s Hnutím Duha a Platformou pro sociálníbydlení, a prezentovány výsledky reprezentativního výzkumu Segmentace energetických profilů českých domácností, kterouzpracoval Institut 2050.

 

„Už v roce 2021, tedy v období před prudkým zvýšením cenenergií, žilo v energetické chudobě 910 tisíc obyvatel České republiky ve zhruba500 tisících domácnostech. Nejvíce energetická chudoba doléhá na rodiny sdětmi; jedná se o 410 tisíc osob, z toho 220 tisíc dětí. Přibližně desetinadětí v naší zemi uprostřed Evropy žila a žije v energetické chudobě,“ řekl analytik z iniciativy Za bydlení Jan Klusáček, který na konferencistudii o energetické chudobě představil.

 

„Energetická chudoba není v Česku záležitostí jenposledního roku, naopak představuje závažný strukturální problém, který byldlouhodobě přehlížen. Stát má v rukou řadu nástrojů, jak jí předcházet a řešit,ať už jsou to dotace na zateplování nebo poradenství. Tyto nástroje musísprávně zacílit a zpřístupnit je hlavně těm nejpotřebnějším. Na konferencizazněla řada příspěvků ke konkrétním řešením. Teď je potřeba, aby je politicidotáhli do konce,” okomentoval expert na energetiku aspoluautor studie z Hnutí DUHA Ondřej Pašek.

 

“Pokud česká politická reprezentace hledá řešení, kteráreálně pomůžou ohroženým skupinám, budou ekonomicky efektivní a prospějíživotnímu prostředí, zásadní jsou data. V tuto chvíli můžeme nabídnout všem,kteří energetickou chudobu českých domácností řeší, reprezentativní data za rok2022, která jasně ukazují, v jaké situaci jsou různé typy českých domácnosti ajaký podíl v české společnosti tvoří,” doplňuje JanKrajhanzl, ředitel Institutu 2050.

 

K otázce potřebnýchřešení energetické chudoby proběhly na konferenci dvě odborné panelové diskuse.První panel byl zaměřený na zefektivňování cílené pomoci státu – tedy napříspěvek na bydlení, na sociální energetický tarif a na sociální bydlení.Tohoto panelu se zúčastnili zástupci MPSV, MMR, MPO a také analytik iniciativyZa bydlení Jan Klusáček.

Druhý panel bylzaměřený na dotace na energetické renovace domů a bytů pro nízkopříjmovéskupiny obyvatel a také na odborné poradenství. V rámci tohoto panelupromluvili zástupci Státního fondu životního prostředí, MPSV a místostarosta MČPraha 3 Ondřej Rut.

 

„Je třeba nastavit dotační programy na rekonstrukciobecního nájemního bydlení tak, aby byly obce a městské části motivované v nichnásledně zabydlovat lidi v rámci podporovaného a nikoliv komerčního bydlení. Jetaké třeba brát v potaz fakt, že obec není vždy majitelem celého bytového domua je tedy nutné dotace nastavit tak, aby obec měla možnost zrekonstruovat jednotlivébyty,” řekl místostarosta MČ Praha 3 Ondřej Rut.

 

Pro potíráníenergetické chudoby, a to na systémové úrovni a s důrazem na nejohroženějšískupiny obyvatel, je podle studie potřeba přijmout a realizovat následujícíopatření:

 

●    přijetí zákona o podpoře v bydlenía budování celostátní sítě dostupného poradenství v oblasti bydlení a úsporenergie,

●    navýšení dotací z Nové zelenéúsporám na komplexní energetické renovace pro nízkopříjmové domácnosti, zejménav nájemním bydlení a bytových domech,

●    nároková sociálně zacílená slevana elektřinu, plyn a teplo pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou,zakotvená v právě novelizovaném energetickém zákoně (nárok na slevu by měl býtlimitován čistým měsíčním příjmem 21 tisíc Kč na osobu),

●    zpřístupnění příspěvku na bydlenídomácnostem, které na něj mají nárok pomocí poradenství k úsporám energií akontaktních míst pro bydlení,

●    výstavba a rekonstrukceenergeticky úsporného sociálního bydlení.

 

„Vláda potřebuje v kontextu prohlubující se energetickéchudoby v Česku reflektovat s tím související problém rostoucí bytové nouze. Copotřebujeme, je efektivní a provázaný systém prevence, dostupného poradenství apomoci lidem a domácnostem ohrožených bytovou nouzí. Tento systém podpory vbydlení není možné zavést bez součinnosti státu a samospráv a jeho ukotvení vodpovídající legislativě,“ doplnil Klusáček.

 

„Energetická chudoba je systémovým problémem, který lzeřešit pouze tak, že budou politici a političky i nadále spolupracovat sodborníky a odbornicemi ze sociální a enviromentální oblasti. Jedná se oproblém, který musíme řešit nejen teď, tedy v době, kdy jsme všichni ohroženienergetickou krizí a tento problém je tak více nasvícen, ale hlavně dlouhodobě.A především ho musíme řešit napříč ministerskými resorty,” uzavřela Klára Kocmanová.

 

Kontakty:

Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí DUHA, 608 381 602, ondrej.pasek@hnutiduha.cz

PetrSchovánek, mediální koordinátor iniciativy Za bydlení,776 466 682, petr.schovanek@socialnibydleni.org

VeronikaŠmídová, tisková mluvčí a PR manažerka České pirátskéstrany, 778 111 466, veronika.smidova@pirati.cz

Zpět na aktuality