6/13/2022

Tisková zpráva "Vláda naslouchá odborníkům i samosprávám. Zákon o podpoře v bydlení by mohl vzniknout už do dvou let" z 7. 6. 2022

Vláda naslouchá odborníkům i samosprávám. Zákon o podpoře v bydlení by mohl vzniknout už do dvou let

Soubor ke stažení

Široká meziresortní koalice odborníků sdružená v iniciativě Zabydlení předala zástupcům vlády návrh zákona o podpoře v bydlení. Ten je z jejich pohledu nezbytné přijmout, aby bylo v České republice možné řešit problém bytové nouze a zhoršující se dostupnosti důstojného bydlení na systémové úrovni. Legislativu, která pomůže řešit prohlubující se krizi bydlení, se současná vláda zavázala připravit během prvních dvou let svého volebního období.

Zpět na aktuality